Voorwaarden

Producten en aankoop

  1. Algemene Informatie 

1.1 De Polderkol is het eenmansbedrijf van Marlies Engels en is gevestigd te:

Jupitereg 6

8211AW Lelystad

0320-255052

Polderkol@planet.nl

https://www.facebook.com/polderkol

Home

1.2

IBAN: NL10 INGB 0003 9460 91, t.n.v. M.E.Engels.

o.v.v: ordernummer

1.3

KvK nr:  39084060

BTW nr: 1698.74.424.B.01

1.4 De Polderkol heeft als doel de vervaardiging en verkoop van kruidenproducten.

1.5 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met De Polderkol  worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.4 genoemde doelstelling.

1.6 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van het betreffende arrondissement voorgebracht worden.

Betaling m.b.t. producten

2.1 Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via iDeal, Bancontact, Belfius of overboeking naar de rekening van M.E.Engels. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail, de eventuele track en trace code wordt op verzoek apart verstuurd, die kan niet aan de geautomatiseerde email toegevoegd worden.

2.2 Na het plaatsen van een bestelling moet het verschuldigde bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

2.3 Als er twee weken na de bestelling niet over is gegaan tot betaling ontvangt u een herinnering per e-mail.

2.4 Als er 1 week na de herinnering geen betaling is gedaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Levering en verzenden m.b.t. producten

3.1 Levering in Nederland vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar zeker binnen 7 werkdagen na ontvangst betaling. Uitzondering kan zijn als De Polderkol afwezig is voor evenementen, dan is het maximaal 2 dagen na thuiskomst mits alles op voorraad is. Het evenementenschema is te vinden op de website.

3.2 Houdt u er rekening mee dat betalen via internet sneller zal verlopen dan via overmaken bij uw bank.

3.3 Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht per e-mail voor verder overleg.

3.4 Verzend- en verpakkingskosten van producten die niet door de brievenbus passen bedragen € 6,95 binnen Nederland tot 10 kg. (dit zijn massageolie, tinctuur).

3.5 Verzend- en verpakkingskosten van producten die wel door de brievenbus passen bedragen € 3,50 binnen Nederland tot 100 gram. 

3.6 Als de verzendkosten niet juist worden ingevuld, behoudt De Polderkol het recht deze te wijzigen en het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen dat te weinig is betaald. Bij een teveel aan betaalde verzendkosten (bv als uw pakketje toch door de brievenbus past) krijgt u het verschil terug. Hierover wordt u per email geïnformeerd.

3.7 Alle bestellingen worden verzonden met Post.nl. Zodra bestellingen naar het buitenland met track en trace zijn afgeleverd bij het postkantoor ligt het risico van de verzending bij de klant, tenzij u extra verzendkosten betaald voor aangetekende (verzekerde) verzending. Tincturen, oliën en kruiden zitten in glazen flesjes of potjes. Ik doe mijn uiterste best om deze zo goed mogelijk in te pakken. Het kan echter voorkomen dat er iets kapot gaat tijdens het verzenden, of dat een verzending naar het buitenland niet aankomt. Het risico ligt hierbij bij de klant als het pakket onverzekerd op moet gestuurd. Aangetekend betekent dat er altijd een vervangend pakket en/of produkten worden nagestuurd.

3.8 Ophalen van de producten bij de kruidentuin of tijdens een evenement is in overleg ook mogelijk. Neem dan contact op via email polder

Retourneren m.b.t. producten

4.1 Retour zenden kan alleen als u binnen 14 dagen na levering via de e-mail aangeeft de producten te willen retourneren. In dat geval spreken we af hoe en wanneer dit gebeurt.

4.2 Na ontvangst van de artikelen wordt tot terugbetaling over gegaan. Alleen de producten worden terug betaald, niet de verzendkosten.

4.3 Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn aangebroken/gebruikt en in volledig originele staat zijn.

4.4 De verzendkosten en de risico`s bij verzending zijn in beide gevallen voor rekening van de klant!

4.5 Van retourzending uitgesloten: Producten die speciaal voor de klant zijn samengesteld of gemaakt, of producten die op grond van hun aard (hygiëne) niet geschikt zijn voor retourzending.

 

Risico`s m.b.t. producten

5.1 Het gebruik van de producten geschied volledig op eigen risico.DePolderkol is niet aansprakelijk voor de evt. negatieve gevolgen van onjuist gebruik en handelen.

5.2 De producten van DePolderkol vervangen geen medische of psychologische hulpverlening. Overleg altijd met uw arts of u de producten naast uw reguliere behandeling mag gebruiken. Neem contact op met DePolderkol als er onduidelijkheid is of een product contra-indicaties heeft.

5.3 Bij gebreken van het produkt of vragen graag via email contact opnemen zodat het probleem opgelost kan worden. Ben je niet tevreden over je aankoop of heb je een klacht? Laat dit ons weten via polderkol@planet.nl of via het contactformulier op onze contactpagina. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je sinds 15 februari 2016 je klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.

 

Algemene voorwaarden van De Polderkol wat betreft workshops en cursussen

   6.1 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van (de eerste) betaling.

   6.2 Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de opleiding of workshop volgt een definitieve uitnodiging.

   6.3De Polderkol is gerechtigd cursusdagen te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en lesruimte. Hiervan wordt men zo spoedig mogelijk voor aanvang van de cursusdag op de hoogte gesteld. Mocht dit met zich meebrengen dat u hierdoor niet in staat bent de cursusdag dit jaar bij te wonen, heeft u er recht op om deze cursusdag het jaar erna in te halen.

   6.4 Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop worden geen lesgelden in rekening gebracht, slechts 25 euro voor de gemaakte kosten;

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding of workshop wordt 50% van de lesgelden in rekening gebracht;

Bij annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige lesgelden in rekening te brengen;

Voor aanvang van de opleiding of workshop dient het lesgeld betaald te zijn zoals van te voren afgesproken, indien dit niet gebeurt is blijft de verplichting tot betaling. Zie ook punt 6.8.

Bij verhindering van een les, bestaat de mogelijkheid deze in één van de andere cursusgroepen in te halen.

Indien men na aanvang van een opleiding de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de lesgelden. In het geval van langdurige ziekte wordt in overleg de cursist de kans geboden de opleiding het jaar erna zonder extra kosten in te halen;

Annulering of wijziging dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de e-maildatum.

6.5 De Polderkol behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.6 Alle gefactureerde bedragen dienen uiterlijk de maand voor de start- of lesdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De polderkol  cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.